Praksa

 • Program prakse postoji u svakoj kompaniji koja planira svoje kadrovske resurse i društveno je
  odgovorna
 • Namenjen je svim učenicima i studentima relevantnih škola i fakulteta kojima nedostaje
  praktično iskustvo
 • Praktikanti dobijaju priliku da aktivno učestvuju na projektima, osete dinamiku korporacije i da
  se upoznaju sa najnovijim tehnologijama, opremom i rešenjima
 • Praksu vode iskusni i obučeni mentori
 • Rad praktikanata se odvija po planu i programu, prati se od strane HR-a i redovno se evaluira
 • Praktikanati dobijaju podršku pri izradi završnih radova, za redovne i master studije
 • Praktikanti prolaze online izlazni intervju
 • Praktikanti dobijaju potvrdu nakon završetka prakse

Kako prakse izgledaju kod nas?

 • Prvi dan – Onboarding
 • Tokom trajanja prakse -Koordinacija procesa i podrška praktikantima
 • Završetak prakse – Evaluacija mentora od strane praktikanta i praktikanta od strane mentora

 

Stručne prakse

Predvidjena je za sektore podrške u trajanju od 9 meseci:

 • Služba za DT
 • Direkcija za finansije
 • Služba za kontrolu poslovanja
 • Služba za javne nabavke
 • Sektor za ljudske resurse
 • Pravna služba
 • Sektor za nabavku i logistiku
 • Služba za marketing i KK
 • Mogućnost dobijanja ponude za ugovor o radu za juniorsku poziciju
 • Praksa je organizovana puno radno vreme uz novčanu naknadu
Inženjer budućnosti

Od 2014. organizujemo dvomesečnu profesionalnu praksu, sa teoretskom i praktičnom nastavom, za diplomce sa navedenih fakulteta:

 • Elektrotehnički Fakultet u Beogradu
 • Elektronski Fakultet Nišu
 • Saobraćajni Fakultet, smer za telekomunikacije u Beogradu 
 • Elektrotehnički Fakultet u Banja Luci, BiH 
 • Svi ostali Elektrotehnički Fakulteti u Srbiji, BiH i Crnoj Gori 
 • Profesionalni predavači za teoretsku nastavu 
 • Iskusni mentori za praktičnu nastavu 
 • Namenska dokumentacija za unapređenje stečenog znanja
 • Alati i instrumenti za praksu 
 • Prijatno i kolegijalno okruženje 
Inženjer budućnosti

Preuzmi

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za naš program prakse, molimo vas kliknite na dugme
Prijava

ŠTA MOGU DA OČEKUJEM NAKON STRUČNE PRAKSE?

Svi koji budu prošli dvomesečnu praksu, dobiće znanje i iskustvo koji će im biti veoma korisni u daljoj karijeri, kao i pismo preporuke kao pomoć pri zapošljavanju.Kandidati koji budu najbolji tokom prakse dobiće ponude za posao i mogućnost da postanu kvalitetni i iskusni inženjeri koji će raditi u struci u zemlji i inostranstvu
      

Izjave

Od samog početka sam dobila priliku da naučim jedan lep inženjerski posao – projektovanje. Najveća prednost je rad na zanimljivim projektima sa izuzetnim kolegama koji nesebično dele svoje znanje. U takvom okruženju se vrlo lako stiče znanje i napreduje. A to je ono što Roaming Networks pruža.

Malvina Gavrilović, 29

Inženjer budućnosti je sjajna prilika za sve mlade ljude koji žele da urade nešto dobro za sebe i svoju karijeru. Imao sam priliku da radim i učim od iskusnih inženjera i dobrih ljudi, da razumem kulturu kompanije i da steknem iskustvo radeći na raznim međunarodnim projektima.

Aleksandar Stojanović, 29

Roaming Networks mi je pružio priliku da napredujem u svim oblastima poslovanja, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, kao i neophodna znanja i veštine uz koje sam napredovao od pozicije inženjera za implementaciju do pozicije direktora za planiranje, izgradnju i održavanja pristupnih mreža.

Uroš Marković, 33