Projekti Stručnost, iskustvo i zajednički ciljevi vode nas kroz sve projekte. Ponosni smo što su nam najveće svetske kompanije iz sveta telekomunikacija ukazale poverenje. Pogledajte listu naših referenci:

Stručnost, iskustvo i zajednički ciljevi vode nas kroz sve projekte. Ponosni smo što su nam najveće svetske kompanije iz sveta telekomunikacija ukazale poverenje. Pogledajte listu naših referenci:
Srbija i region
Telekom Srbija
 • Rollout - preko 350 GSM/3G/LTE baznih stanica (projektovanje, manji i veći građevinski radovi, instalacija, izvođenje i rešavanje problema)
 • Pregled lokacije, Tehničko rešenje, Glavni projekt - više od 250 baznih stanica GSM/UMTS/LTE BTS
 • Lora mreža - Rollout preko 100 baznih stanica
 • Projektovanje i izgradnja lokacija baznih stanica
 • Održavanje 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
Telenor Serbia:
 • CW – izgradnja nove infrastructure za BS
 • Nadogradnja I rollout GSM/UMTS/LTE BTS i MW
VIP mobile Serbia:
 • Nadogradnja više od 300 UMTS/LTE BTS
 • Projektovanje (izvođenje lokacije, tehnička rešenja, statistički proračuni, izrađena dokumentacija)
ODS
 • Izgradnja antenskih stubova - Izrada projekata za izgradnju, dobijanje dozvola i CW
Nokia
 • Telekom Srbija (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 3000 GSM/3G/LTE, baznih stanica i radio-relejnih linkova, drive testova i optimizacija radio-relejnih mreža)
 • VIP Mobile Serbia (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 1600 2G/3G LTE, baznih stanica i radio-relejnih linkova, drive testova i RNO)
 • m: tel Banja Luka (projektovanje, instalacija, izvodjenje i optimizacija preko 800 GSM/3G/LTE, baznih stanica i radio-relejnih linkova, drive testova i RNO)
Ericsson
 • Telekom Srbija (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 700 GSM/3G, baznih stanica i radio-relejnih linkova,drive testovi i RNO)
 • VIP Mobile Serbia (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 50 MW linkova)
 • m: tel Podgorica (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 200 GSM/3G, baznih stanica i radio-relejnih linkova, drive testova i RNO)
 • T- HR Telekom Croatia (swap i rollout GSM/UMTS/LTE BTS lokacija. Manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija)
Huawei
 • m:tel Banja Luka (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 950 GSM/3G , baznih stanica, drive testova, RNO i OMC servisa)
 • m:tel Banja Luka (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 80 MW, baznih stanica, drive testova, RNO i OMC servisa)
 • Telenor Srbija- zamena BTS, faza I u Beogradu; Manja i veća civilna unapređenja; Demontaža, instalacija i implementacija
 • Tus Telekom Slovenija – Telemach (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 70 GSM/3G, baznih stanica, drive testova, RNO i OMC servisa)
 • Tele2 Hrvatska (OMC servisi za preko 850 GSM/3G/LTE)
 • Telenor Montenegro (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 400 GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica, drive testova, RNO i OMC servisa, održavanje 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji)
 • BH Telekom – tekući projekat (projektovanje, instalacija, izvođenje i optimizacija preko 450 GSM/UMTS/LTE BTS baznih stanica, drive testovi, RNO i OMC servisi)
 • Schneider
  • EPS Distribucija - instalacija i implementacija na preko 200 lokacija (projektovanje, instalacija, izvođenje Trio Q Data Radios-a. Projekti u regijama gradova: Šabac, Sremska Mitrovica, Valjevo, Ruma, Lazarevac, Zaječar)
  Ceragon
  • m:tel Banja Luka (projektovanje, manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija na preko 150 radio-relejnih linkova)
  Austrija
  Nokia – SPL Tele GmBH
  • A1 Telekom Austrija - swap preko 3600 GSM/UMTS/LTE lokacija (manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  • A1 Telekom Austria-Modernizacija na preko 1300 GSM/UMTS/LTE lokacija (System modul and RF modul exchange)
  • A1 Telekom Austria - rollout preko 2500 GSM/UMTS/LTE lokacija (manji i veći građevinski radovi, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  • A1 Telekom Austria - 5G rollout preko 120 lokacija (manji i veći građevinski radovi, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  • A1 Telekom Austrija - tehnička dokumentacija preko 5000 lokacija
  ZTE – SPL Tele GmBH
  • Hutchison Drei Austria GmbH - zamena baznih stanica 2G/3G/LTE na 1.100 lokacija (projektovanje, manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija, preventivno i korektivno održavanje)
  • Hutchison Drei Austria GmbH -BBU nadogradnja projekat 1500 lokacija (Nadogradnja, razmena i puštanje u rad BBU jedinica na više od 1500 lokacija)
  Huawei
  • T-mobile Austria (modernizacija spektra signala re-farming-om na preko 2200 GSM/UMTS/LTE lokacija)
  • T-mobile - Swap preko 1400 3G lokacija
  Kapsch
  • Kelag Austria - prebacivanje sa analognog na digitalni Tetra na 40 lokacija (prebacivanje sa analognog an digitalni Tetra BS)
  Nemačka
  Nokia – SPL Tele GmBH
  • Telefonica GU7a & GU7a 2020 projekat– konsolidacija mreže, swap i rollout na preko 300 lokacija (manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  • Deutsche Telekom (SRAN Rollout na preko 400 lokacija)
  • Telefonica – Abbau project – demontaža na preko 500 lokacija (manji i veći građevinski radovi, demontaža telekomunikacione opreme)
  • DFMG - Deutsche Funkturm GmbH (manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  Ericsson – SPL Tele GmBH
  • Deutsche Telekom - SRAN projekat - modernizacija na preko 400 lokacija u okolini Nürnberg (manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  Bugarska
  Nokia
  • M-Tel Bulgaria (SPRINT Bull Swap and Lte Rollout, lokacija 200. SPRINT Carrier Aggregation, lokacija 200)
  USA
  Ericsson – T.C.E. LLC
  • AT&T FIRSTNE Lte 6C Rollout (manji i veći građevinski radovi na više od 150 lokacija, termoelektrana - Swaps, demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija)
  Westchester Engineering Tower Mapping
  • AT&T (Projektovanje AT&T antenskih nosača)
  PJ Ford – Crown Castle Tower Mapping
  • T-Mobile (Projektovanje T-Mobile antenskih nosača)
  • T-Mobile (Verizon - Tower Mapping - Projektovanje (obilazak lokacija i tehnička dokumentacija) T-Mobile antenskih nosača)
  Fullerton Engineering - American Tower Corporation Tower Mapping
  • AT&T (Projektovanje AT&T antenskih nosača)
  Destek Engineering LLC - American Tower Corporation Tower Mapping
  • AT&T - Projektovanje (obilazak lokacija i tehnička dokumentacija) AT&T i T-Mobile antenskih nosača
  Waterleafe International - FAA - Federal Aviation Administration
  • MW links – Instalacija, integracija, optimizacija i rešavanje kriznih situacija
  AVIAT Networks - MTSI: First Responders Network
  • MW links – instalacija, integracija, optimizacija i rešavanje kriznih situacija
  Crown Castle Tower - T.C.E. LLC: T-Mobile - Lte upgrade and 5G rollout
  • Manje ili veće nadogradnje antenskih sistema na više od 50 lokacija
  • Zamena napajačkih jedinica
  • Demontaža, instalacija, implementacija i rešavanje kriznih situacija na novim radio i antenskim sistemima
  Uniti Towels - T.C.E. LLC
  • Izgradnja na lokaciji Raw Land Tower
  • Građevinske i električne usluge
  • Podizanje stubova
  • Instalacija antena I antenskih sistema
  Vertical Bridge Towers – T.C.E. LLC:
  • Izgradnja na lokaciji Raw Land Tower
  • Građevinske i električne usluge
  • Podizanje stubova
  • Instalacija antena I antenskih sistema
  Norveška
  Ericsson
  • Modernizacija RAN mreže kompanije Telia Norveška- Usluge instalacije i RAN modernizacije na lokaciji (obilazak lokacije, projektovanje, manji i veći građevinski radovi, demontaža, instalacija i BTS swap, izrada dokumentacije po završetku radova).
Srbija
 • Telekom Srbija (izvođenje bakarnih i optičkih mreža)
 • Vip Mobile (projektovanje, izvođenje i održavanje optičkih mreža)
 • Huawei (projekat po sistemu „ključ u ruke“ za izvođenje mreža FTTx). Projekat Safe City (implementacija CCTV u Beogradu
 • Elektrovojvodina (održavanje optičke infrastrukture)
 • Sattrakt (izvođenje optičkih mreža)
 • PTT (isporuka opreme, optički amplifajeri i nodovi)
 • Elektrokosmet (isporuka opreme i izvođenje optičkih mreža)
 • NOKIA (projekat po sistemu „ključ u ruke“ za izvođenje mreža FTTx)
 • CCCC (implementacija video nadzora i optičkih kablova na autoputu)
 • Strabag (implementacija bakarnih i optičkih kablova)
 • SMATSA (implementacija bakarnih i optičkih mreža)
 • Supernova (isporuka opreme i implementacija HFC i GPON mreža)
 • MTTT (implementacija TK infrastrukture zbog projekta povezivanja škola)
 • CRSC (implementacija TK infrastrukture zbog modernizacije železničke pruge Beograd-Stara Pazova)
Bosna i Hercegovina
 • Mtel Banja Luka (projektovanje, izvođenje i održavanje optičkih mreža)
 • Huawei (projekat "ključ u ruke", implementacija FTTx mreže-Doboj)
 • Mtel Banja Luka (projekat "ključ u ruke", implementacija FTTx mreže-okolina Zvornika)
 • Alumina (implementacija optičkih mreža)
Crna Gora
 • Mtel Podgorica (projektovanje, implementacija i održavanje optičke mreže)
 • CEDIS (implementacija optičke mreže)
 • RDC (implementacija optičke mreže)
 • Montenegroairlines (instalacija optičkih kablova)
 • Vetro park Krnovo (instalacija optičkih kablova)
 • Fibercom (isporuka optičke opreme)
 • T-com Montenegro (projektovanje, izvođenje FTTH mreže)
 • CRBC (autoput Bar-Boljare)
 • PS Podvrh optička vlakna
Oman
 • OBC (projektovanje i izvođenje mreža FTTH)
Austrija
 • Pokrajina Donja Austrija (detaljno projektovanje mreža FTTH na najnižem nivou)
Danska
 • Huawei / TDC Telekom (GigaCoax - projektovanje, implementacija i modernizacija HFC u Docsis 3.1 fiksna mreža)- Projekat Siguran Grad- implementacija CCTV u Beogradu
Nemačka
 • SPL Tele & Deutsche Telekom - Projekti optičke disklokacije u regionu Bavarkse (promena FTTx infrastrukture)
 • EWE AG - Projekti optičke disklokacije u gradu Bokel (Planiranje, građevinski radovi, telekomunikacioni radovi)
 • SWN Stadtwerke Neumunster - Projekti raspoređivanja optičkih vlakana u gradu Tellingstedt (građevinski radovi, telekomunikacijski radovi)
Hrvatska
 • RUNE (implementacija FTTH podzemnih i vazdušnih mreža u ruralnim sredinama)
 • Ericsson Nikola Tesla (Dizajniranje FTTH podzemnih i vazdušnih mreža u ruralnim sredinama)
USA
 • Ericsson – izgradnja optičkih linkova za RBS
 • Verizon – Projekat 5G Small cell - izgradnja na 10 lokacija
 • Okefenokee National Wildlife Refuge – projektovanje lokalne optičke mreže
 • City of Wassau, WI – projektovanje lokalne optičke mreže
 • City of Ames, IA – projektovanje lokalne optičke mreže
 • City of Urbandale, IA – projektovanje lokalne optičke mreže
 • City of Titletown, WI - projektovanje lokalne optičke mreže
EPS
Huawei
 • Isporuka, instalacija i izvođenje opreme DWDM za transportnu mrežu na teritoriji cele zemlje
 • Pružanje usluga upravljanja, praćenja i održavanja transportne mreže DWDM, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
 • Tehnička podrška za održavanje transportne mreže DWDM
Nokia
 • Tehnička podrška za održavanje SDH transportne mreže
EMS
Infinera (Coriant), ABB (Keymile):
 • Isporuka i instalacija opreme SDH za transportnu mrežu na teritoriji cele zemlje
 • Tehnička podrška za održavanje opreme SDH
 • Isporuka i instalacija multiplekser opreme PDH (projekat u toku)
 • Isporuka, instalacija i implementacija DWDM opreme širom zemlje
Vetropark Projekti
Infinera, ABB:
 • Isporuka i instalacija opreme SDH i PDH
 • Tehnička podrška i održavanje opreme SDH i PDH
Telekom Srbija
Huawei, Infinera, Nokia
 • Instalacija pristupne opreme mini IPAN/MSAN/DSLAM na teritoriji cele zemlje
 • Instalacija i puštanje u rad opreme DWDM za transportnu mrežu na teritoriji cele zemlje
 • Tehnička podrška za održavanje opreme DWDM
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Huawei
 • Isporuka, instalacija i implementacija opreme DWDM za transportnu mrežu na teritoriji cele zemlje
 • Pružanje usluga upravljanja, praćenja i održavanja transportne mreže DWDM, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
 • Tehnička podrška za održavanje opreme DWDM
mts d.o.o.
Huawei
 • Instalacija i primena pristupne opreme MSAN/DSLAM/IPAN
m:tel Banja Luka
Huawei
 • Instalacija pristupne opreme na teritoriji cele zemlje: 1200 MSAN/DSLAM/IPAN
 • Instalacija i implementacija DWDM opreme
Nokia
 • Instalacija pristupne opreme na teritoriji cele zemlje: 250 ISAM
 • Isporuka, instalacija i implementacija opreme DWDM za transportnu mrežu na teritoriji cele zemlje
CGES - Montenegrin Electric Transmission System
Nokia:
 • Tehnička podrška za održavanje transportne mreže SDH
SIOL d.o.o. Beograd
Telekom Slovenije subsidiary
 • Održavanje telekomunikacione mreže na teritoriji cele zemlje
Železnica Srbije, Železnička stanica Prokop
Huawei
 • instalacija i održavanje DWDM/SDH opreme
ORAGNE POLAND
Infinera
 • Podrška za implementaciju DVDM SDH
Elektrodistribucija Beograd
Cisco
 • Isporuka, instalacija i implementacija opreme za aktivne mreže
 • Tehnička podrška
 • Usluge upravljanja, nadzora i praćenja, i održavanja, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
Pošta Srbije
Cisco
 • MPLS obnova mreže
 • Projektovanje, testiranje i implementacija novih MPLS rutera
Mei Ta Europe Industries Barič
Huawei
 • Isporuka, instalacija i implementacija opreme za aktivne mreže
 • Usluge upravljanja, nadzora i praćenja, i održavanja, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
 • Tehnicka podrška
Sedište Roaming Grupe
Huawei
 • data centar dizajin, implementacija, 24 sata dnevno/7 dana u nedelji
 • LAN, WiFi, FW kancelarijska mreža
Bank of China
Huawei
 • bezbednost
 • projektovanje, implementacija i održavanje 24 sata u nedelji
Rudarski basen Kolubara
Cisco
 • Isporuka, instalacija opreme za aktivne mreže
 • NGFW rešenje
 • Usluge upravljanja, nadzora i praćenja, i odrzavanja, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
MTEL Montenegro
Radwin
 • WiFi resenje za pristup Internetu na plazama
 • Sistem za registraciju vaučera
 • Tehnička podrška
 • Usluge upravljanja, nadzora i praćenja, i održavanja, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
Elektrodistribucija Beograd
Cisco
 • Idejno rešenje za MPLS mreže
 • Analiza i predvidjanje usluga u sadašnjosti i budućnosti
 • Projektovanje savremene i robusne mreže
Telefonika Germany
Različiti vendori
 • Link i planiranje resursa
 • Tehnička podrška
MTS d.o.o.
Huawei
 • MPLS projektovanje mreže i implementacija
Narodna skupština Republike Srbije
Huawei
 • Obezbeđenje i renoviranje WiFi mreže
 • Usluge projektovanja, implementacije i održavanja 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
Kancelarija za IT - Nacionalni data Centar
VMware, Cisco, Check Point
 • Uspostavljanje Cloud servisa za nacionalni Data Centar
 • Usluge projektovanja, implementacije, migracije i održavanja 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
SMATSA - DIVOS
Cisco
 • Projektovanje i tehnička podrška
Fujitsu
 • Projektovanje i tehnička podrška
Netapp
 • Projektovanje i tehnička podrška
USA - Griffith Foods
Cisco
 • Projektovanje, instalacija i implementacija aktivne opreme za mrežu
 • Tehnička podrška
m:tel Banja Luka
Nokia
 • Projektovanje i implementacija MPLS mreže
Ministarstvo finansija – Državna lutrija Srbije
HP
 • Isporuka i pomoć prilikom instaliranja I implementacija aktivne mrežne opreme (zamena)
 • Check Point
  • Isporuka I pomoć prilikom instaliranja I implementacija aktivne mrežne opreme (zamena)
  Vetropark Kovačica
  Huawei
  • Isporuka, instalacija, I implementacija zaštitnog zida
  • Tehnička podrška
Srbija
 • “Milan Blagojević Namenska”, Lučani AD - Video nadzor, Avigilon
 • PT Namenska”, Trestenik, kontrola pristupa - tripod barijere Gunnebo, video nadzor - Dahua,
 • MK Fintel Wind, vetropark Košava kontrola pristupa, protivprovalni alarm i perimetarska zaštita - Honeywell + Optex, video nadzor - Avigilon
 • Airport ‘’Nikola Tesla – centralni sistem za nadzor i upravljanje - Schneider Electric
 • Tunel Brančić - celokupan sistem bezbednosti, Bosch i 2N
 • General Electric, vetropark Kovačica – kontrola pristupa, protivprovalni alarm i perimetarska zaštita - Honeywell + Optex, video nadzor – Avigilon + HikVison, Automatska detekcija požara – Bosch
 • TC Ada Mall - celokupan sistem bezbednosti, Bosch
 • Univerexport - celokupan sistem bezbednosti, Bosch
 • Transformatorske stanice - protiv-požarni alarm, cctv i protivprovalna signalizacija
Crna Gora
 • Hotel Karisma - celokupan sistem bezbednosti
 • Sportski centar Morača - zvučni sistem Bosch i celokupni sistem bezbednosti
 • Sava Osiguranje sedište Podgorica – Celokupan sistem obezbeđenja
 • Vojni objekat Marko Miljanov Popovic, KN -18 & KN -19, Podgorica – Celokupan sistem bezbednosti All security systems
 • NALL International sedište Podgorica
Bosna i Hercegovina
 • Mtel Banja Luka – Video nadzor, Milestone