Menadžment

Rukovoditi multinacionalnom kompanijom podrazumeva zajednički stav menadžmenta po svim pitanjima poslovanja, kao i jedinstvene akcije u ostvarivanju svih ciljeva kompanije. Predstavljamo vam mandžment:

Mihailo Mrđa je direktor, a pridružio se kompaniji u julu 2023. godine. Poseduje više od 20 godina iskustva u elektro i mašinskoj industriji. Karijeru je započeo kao inženjer sa dužnostima upravljanja projektima, dok se kasnije okrenuo prodaji i marketingu gde je godinama obavljao različite radne zadatke. Pre nego što se pridružio našem timu, radio je u kompaniji Schneider Electric na raznim regionalnim pozicijama. Bio je fokusiran na uspostavljanje snažnog prisustva i preuzimanje liderske pozicije u segmentu Zgradarstva kako na lokalnom tako i na tržištu jugoistočne Evrope.

Mihailo je imao neverovatnu priliku da radi sa ljudima iz celog sveta, upoznaje sjajne profesionalce i uči o različitim kulturama. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Mihailo Mrđa

Direktor

Miloš Jerosimić je na poziciji Izvršnog Direktora za radio komunikacije. Svoju profesionalnu karijeru započeo 2008. godine, upravo u ovoj kompaniji, a tokom godina promenio je nekoliko pozicija. Miloša odlikuje izuzetna stručnost u oblasti radio i radiorelejnih mreža, ali i sposobnost da u najkraćem roku rešava složene probleme, vodeći računa o stabilnosti i sigurnosti celog sistema. Odlikuju ga osobine timskog igrača, koji je iskusan u životu i radu u međunarodnom okruženju. Miloš je diplomirao na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu, na odseku za elektroniku.

Miloš Jerosimić

Izvršni Direktor za radio komunikacije

Stojanka Pejičić je Izvršni direktor direkcije za pasivne optičke mreže i pristupne sisteme. Diplomirala je na Elektrotehnički fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Energetika, smer Elektroenergetski sistemi. Nakon završenog fakulteta zaposlila se u Energoprojekt Industriji a.d. gde je bila zaposlena punih 16 godina. U toku šesnaestogodišnjeg radnog staža bila je angažovana na pozicijama odgovornog projektanta, te vršioca stručnog i projektantskog nadzora, rukovodioca Elektrotehničkog biroa, menadžera projekta i Direktora za realizaciju projekata. Učestovala je u realizaciju velikog broja projekata kako u Srbiji, tako i u Rusiji, Kazahstanu, Sudanu i Gani. Član je inženjerske komore Srbije i Ruske Federacije.

Stojanka Pejičić

Izvršni direktor direkcije za pasivne optičke mreže i pristupne sisteme

Bojan Babović je Izvršni direktor direkcije za IKT infrastrukturu i data centre kompanije, od januara 2024. godine.
Bojan poseduje više od 20 godina radnog iskustva u oblastima infrastrukture, telekomunikacija, informacione bezbedniosti i IT servisa. Iskustvo je gradio radeći u energetskom i bankarskom sektoru, kao i duvanskoj industriji. Tokom svoje dugogodišnje karijere radio je za neke od najvećih kompanija u zemlji, kao što su NIS, Eurobank i EFG Group.
Bojan je diplomirao na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, smer računarska tehnika, i na Fakultetu za industrijski menadžment, smer informatički menadžment.

Bojan Babović

Executive Director of ICT Infrastructure and Data Centers

Davor Rajčić je na poziciji Direktora od 2019. godine, kada je sa svojim timom inženjera i tehničara prešao u kompaniju Roaming Networks Security (kompanija Roaming Networks Security je promenila svoj naziv u Roaming Smart Solutions 2021. godine). Profesionalnu karijeru je započeo, 1998. godine u TE Kosova A, u Obiliću. Od 2003.godine počinje da radi u kompaniji Lunatronik, na poziciji vodeći inženjer integrisanih sistema bezbednosti. Napredak i intenzivni rad u ovoj oblasti vrlo brzo ga svrstavaju u red najboljih inženjera u našoj zemlji. Od 2007. godine prelazi u kompaniju G4S Secure Solutions, gde je radio na poziciji glavnog menadžera i rukovodioca projektne prodaje. Sa svojim najužim saradnicima, za kratko vreme, uspeva da napravi respektabilan tim koji se brzo afirmisao na srpskom tržištu,a brojne preporuke i pohvale za svoj rad na izvedenim projektima dobijaju od mnogih sveskih kompanija (Grundfos, Ericsson, Henkel, Cooper Tires, Bosch, Carslberg, Dr Oetker, USA Embassy Serbia i dr.) Rođen je u Istoku, na Kosovu i Metohiji, gde je završio Elektrotehnički fakultet u Prištini, smer Elektronika i Telekomunikacije, kao jedan od studenta generacije. Oženjen je i otac tri sina.

Davor Rajčić

Direktor kompanije Roaming Smart Solutions

Srđan Tomašević je Izvršni Direktor Roaming Towers kompanije. Srđan ima dugogodišnje iskustvo u operativnom menadžmentu, biznis prodaji i marketingu, kao I menadžersko iskustvo u razvoju projekata akvizicija i operativnoj integraciji poslovanja sa fokusom na sinergetske efekte akvizicija. Više od 10 godina bio je direktor biznis prodaje u kompaniji SBB, vodio je SBB/United Group Interantional Data Wholesale i bio je generalni direktor kompanije Absolut Solutions, a pre toga je skoro deceniju svog radnog iskustva stekao u Telekomu Srbija na različitim pozicijama, od menadžera za prodaju ključnim korisnicima do šefa direktne prodaje.

Završio je osnovne studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga se usavršavao na Master studijama poslovne ekonomije i menadžmenta Ekonomskog fakulteta u Beogradu i poslovne škole HEC Pariz (Master International de Management et d’Economie HEC Paris).

Srđan Tomašević

Izvršni Direktor Roaming Towers

Dejan Jovetić je na poziciji Direktor sektora za ljudske resurse od februara 2022. godine. Dejan poseduje više od 10 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Radio je u multinacionalnim kompanijama za različita tržišta i rukovodio timovima na više lokacija. Karijeru je započeo u  kompaniji Adecco, jednoj od najvećih kompanija za ljudske resurse, a nakon toga je prešao u PSI-CRO, kompaniju za klinička ispitivanja, gde je bio zadužen za treninge i razvoj zaposlenih na globalnom nivou. Pre nego što se pridružio našem timu, radio je u kompaniji Hyperoptic, na poziciji Senior HR Manager.  Tokom četiri godine rada u ovoj kompaniji, zajedno sa svojim timom, podržao je razvoj kompanije i rast broja zaposlenih za više od četiri puta.

Dejan Jovetić

Direktor sektora za ljudske resurse

Blagoje Nešovanović je Direktor Sektora za nabavku i logistiku. Postavši deo tima u februaru 2015. godine, njegovo ogromno iskustvo u nabavci, logistici i operacionom menadžmentu svakako će biti značajan doprinos unapređenju funkcionisanja kompanije. Prethodno je proveo tri i po godine u firmi Peštan doo Aranđelovac, najpre kao Specijalista magacina, otpreme i transporta, zatim kao WMS coordinator, da bi napredovao do pozicije Rukovodioca magacina gotovih proizvoda, magacina sirovina, prodajno distributivnih centara i order deska. Blagoju su bili povereni veoma kompleksni zadaci i projekti, poput implementacije SAP Warehouse Management Sistema, zarad poboljšanja operativnih performansi. Blagoje je diplomirao na odseku za Operacioni menadžment na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Blagoje Nešovanović

Direktor Sektora za nabavku i logistiku

Miloš Vojvodić je direktor IT sektora, od februara 2024. godine. Miloš je rođen 1985 godine u Kotoru, a osnovu školu i gimnaziju završio u Herceg Novom.
U Beograd dolazi 2004. godine i završava FON – smer za informacione sisteme i tehnoologije. Profesionalnu karijeru započeo u kompaniji Controlmatic Commerce iz Herceg Novog. Najviše iskustva stekao u retail industriji radeći na pozicijama aplikativnog konsultatna i IT direktora. U kompaniju dolazi iz Tehnomanija, gde je stekao iskustvo u implementaciji različitih ERP sistema i rukovodio timom od preko 15 zaposlenih.

Miloš Vojvodić

IT Direktor

Ljubinka Lutkić je Direktor kompanije  u Crnoj Gori. Ljubinka se pridružila kompaniji još davne 2009. godine počevši od pozicije Menadžer operacija, preko Menadžera za razvoj poslovanja, pa sve do Direktora sektora za razvoj poslovanja i prodaje, kao i Izvršnog Direktora za radio komunikacije. U toku dosadašnjeg rada u kompaniji vodila je pripremu i ugovaranje najvećih projekata u okviru sektora Radio komunikacije, kako na domaćem tržištu tako i na tržištima na kojima je kompanija tek širila i započinjala svoja poslovanja : Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Nemačka, Hrvatska. Ljubinka poseduje veliko radno iskustvo, od preko 20 godina u okviru segmenta radio komunikacija, otpočevši svoju karijeru sa radom u projektnom birou na izradi projektne dokumentacije i to na projektima za izgradnju baznih stanica mobilne mreže operatera, koja je tada bila u samom začetku. Završila je Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer Elektronika i Telekomunikacije. Nosilac je licence za Odgovornog projektanta i Odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema.

Ljubinka Lutkić

Direktor kompanije Crna Gora

Ljubomir Kmekić je Direktor kompanije u Bosni i Hercegovini. On je u protekle 4 godine bio na pozicijama Menadžera za poslovni razvoj u Banja Luci, gde se nalazi zavisno pravno lice kompanije. Imajući na umu njegovo sveobuhvatno poznavanje tržišta, klijenata i njegove tehničke sposobnosti, dobio je priliku za dalji razvoj poslovanja u toj zemlji. Pre nego što se pridružio kompaniji, Ljubomir je kao mašinski inženjer, u periodu od 10 godina, razvijao svoju karijeru kao na poziciji Izvršnog direktora u projektno orijentisanoj kompaniji Inter project. Prethodno je radio kao Predsednik borda direktora AD Zvornik Inžinjering, a na samom početku karijere bio je Asistent na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Gospodin Kmekić je studirao Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija uspešno je upisao i završio magistarske studije i time stekao zvanje magistra mašinskih nauka.

Ljubomir Kmekić

Direktor kompanije BiH