Storytelling – Više od posla Ana Kantar

Naše koleginice zauzimaju različite pozicije, od menadžerskih i inženjerskih do pozicija na terenu, rame uz rame sa iskusnim kolegama monterima i tehničarima. Svakoga dana njihov rad doprinosi razvoju biznisa, pronalaženju kreativnih rešenja i inovativnijem pristupu poslovanja.
Kroz kratak intervju vam predstavljamo našu koleginicu Anu Kantar, specijalista za nabavke, koja nam je drage volje odogovorila na nekoliko pitanja.

Možete li nam reći nešto više o vašoj poziciji u kompaniji?

Moja pozicija zahteva ažurno odgovaranje na zahteve za nabavkom materijala za potrebe kompanijskih projekata i što bržu realizaciju istih. Ona obuhvata praćenje i pristizanje materijala od dobavljača do momenta prispeća u naš magacin. Ponuda koja se realizuje kao krajnja mora zadovoljavati potrebe sa aspekta cene i specifikacije, što zahteva analizu u sektoru nabavke i konsultovanje sa inicijatorima nabavke.

Šta najviše volite u vezi sa vašim poslom, a šta su vam izazovi?

Volim dinamičnost i potrebu da se posao što pre završi, izazov mi je kada se u isto vreme obrađuje više zahteva u moru hitnosti, kada je sve “za juče” 😊

Kako biste posavetovali koleginice koje tek započinju svoju karijeru?
Savetovala bih ih da poštuje hijerarhiju i autoritet. Rekla bih da mlađe generacije na početku karijere nemaju puno strpljenja da se dokazuju i da imaju previše samopouzdanja, što nije ekvivalent njihovom neisukstvu. Savetujem da se strpe i shvate da je za sve potrebno vreme, i da ne menjaju poslove na godinu dana. Situacije i okolnosti se menjaju u svakoj firmi, a njihovo je da uče posao i stiču kvalitetno iskustvo, što se postiže zadžavanjem radnog mesta u istoj kompaniji više od dve godine.

Koja je vaša glavna strategija za uspeh?
Marljivost, izvršavanje obaveza na vreme bez da te nadređeni opominju (odgovornost), poštenje i širenje pozitivne energije. Smeh i šala su uvek dobrodošli.😊

Kako najviše volite da provodite slobodno vreme?
Sport i čitanje.